Tikslai

•  Skatinti kompozitų pramonės plėtrą Lietuvoje;

•  Propaguoti naujausių technologijų ir inovacijų diegimą gamyboje. Rengti seminarus, mokymus, keistis patirtimi ir naujausia informacija;

•  Siekti, kad Lietuvos gamintojai spręstų alinkosaugos problemas, diegtį švaresnę gamybą, vykdyti taršos prevenciją;

•  Atstovauti asociacijos narių interesams valdžios ir valdymo įstaigose, tarptautinėse organizacijose ir parodose;